Startsida

Krokborns Vänner har till ändamål att levandegöra Krokbornsparken både i fråga om att lyfta fram det historiska värdet och att medverka till att utveckla Krokbornsparken till en levande och attraktiv folkpark för människor i alla åldrar.

Nyheter

Nyheter 

Vi har beslutat att varje år utse ”Årets Eldsjäl”, då vi har många medlemmar som tillsammans med styrelsen, arbetar flitigt, helt ideellt. 
Titeln Årets Eldsjäl 2023 fick Bengt Rös, som har kommit in i vårt gäng med mycket kunskap och ett stor engagemang.

En nyhet för 2024 är att vi planerar en julmarknad i Krokbornsparken den 8 december, är du intresserad att vara med som säljare?
Håll ögonen öppna, vi lägger ut mer info så småningom!

 

Hyra parken

Du kan hyra Krokbornsparken för privat fest, barnkalas, föreningsmöte eller ett offentligt arrangemang.

Man måste vara äldre än 18 år för att få hyra parken.

Privat kostar 1000:- per dygn.
Barnkalas kostar 200:- för 4 timmar. (gäller endast mån – tors)
Föreningsmöte kostar 200:-  för 4 timmar. (gäller endast mån – tors)
Offentligt arrangemang kostar 2000:- per dygn.

Du bokar parken genom att skicka en förfrågan till boka@krokborn.se
Du kan även ringa/sms:a till Maria på tfn 070-361 20 05.

Du kan själv se vilka dagar parken är bokad i vår kalender

Om oss

Krokborns Vänner

Föreningen Krokborns Vänner bildas 1993 när Stiftelsen Krokborn upphörde. Föreningen ordnade en del aktiviteter i parken under de första åren, sedan blev det mer sporadiskt. 2011 blev det en nystart med en ny styrelse och aktiviteterna ökade under sommarmånaderna med fasta öppettider på söndagar i juli och augusti. Vid nystarten 2011 var det ett 10-tal medlemmar, 2022 hade det ökat till 157 medlemmar i föreningen.

Föreningen har till ändamål att levandegöra Krokborn både i fråga om det historiska värdet och att medverka till att utveckla Krokborn till en levande och attraktiv folkpark.

Kommunen äger parken sedan 1963, då den överläts från Hällefors Bruks AB till kommunen. Hällefors Bruk ansåg inte att det låg i deras uppdrag att driva en folkpark, det var mer passande att det låg inom kommunens åtaganden. Krokborns Vänner ansvarar enligt avtal med kommunen, sedan 2016, för uthyrning och viss del av skötseln av parken.

En kort historik

År 1796 började Detlof Heijkenskjöld anlägga en park, Krokbornsparken, för att hans arbetare och tjänstefolk skulle kunna få avkoppling och roa sig på ett nyktert och belevat sätt. En park för folket, att bidra till folks välmående och gemenskap var mycket ovanligt vid den här tiden. Brukspatronen med familj och gäster deltog ofta i gemenskapen i parken.

Parken är utformad som en jaktstjärna med 4 huvudstråk och 8 radiella gångar däremellan. Huvudstråken finns fortfarande kvar, likaså några av de radiella gångarna, främst i södra delen av parken. I söder fanns på Heijkenskjölds tid, serveringen, danspaviljong och promenadstråk med blomsterarrangemang och i norra delen av parken även här blomsterarrangemang, men även slänggungor, karusell, teaterscen och exercisplatsen

När Detlof Heijkenskiöld dog 1824 tog ansvaret och skötseln över av hans son Carl Gustaf och även dottern Charlotta var en drivande kraft, men när Carl Gustaf hastigt avled 1833 så hade hans hustru inget intresse av parken och en tynande tillvaro blev följden. När sedan folkrörelsen tog fart i början av 1900-talet, så startade nykterhetsrörelsen återigen upp verksamheten i Krokbornsparken  och sedan dess har aktiviteter skett i parken, med mer eller mindre stort utbud under årens lopp.

Krokbornsparken byggnadsminnesförklarades 1996.
Genom byggnadsminnesförklaringen har Krokbornsparken ett statligt skydd och bör enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Allmänna råd till 3 kapitlet om Lagen om kulturminnen vårdas enligt en vårdplan. Krokbornsparken blev byggnadsminnesförklarad på grund av sin unika historia, samt att centrala element från parkens ursprungliga utformningen från slutet av 1700-talet finns kvar. Det innebär att en vårdplan är utformad i enlighet med Riksantikvarieämbetets Allmänna råd om lagen om kulturminnen (KLM) samt byggnadsminnesförklaringen. Vårdplanen har en betoning på vegetation och arkitektur.

Kontakta oss

Om du vill hyra parken, skicka ett mail till boka@krokborn.se, så tar Maria hand om dina frågor och din bokning. Mer information om att hyra parken, kan du också läsa under fliken Hyra parken.

Om du vill nå alla i styrelsen kan du e-posta till info@krokborn.se

Styrelsens ledamöter

Susanne Hurtig, ordförande
Tel: 070-581 90 17
Mail: susanne.hurtig@gmail.com

Maria Dahlqvist, sekreterare, bokningsansvarig
Tel: 070-361 20 05
Mail: mia.dahlqvist@hotmail.com

Anne-Christine Nordqvist, kassör
Tel: 070-302 34 78
Mail: a-c.nordqvist@telia.com

Anna Tron Bratt, ledamot, caféansvarig
Tel: 073-062 46 20
Anders Asklund, ledamot, informationsansvarig
076-130 23 80
Mikael Fredin, ledamot
Erik Balazs,  ledamot
Aslaug Ljungberg, suppleant
Bengt Rös, suppleant

Visa mindre

Övriga uppdrag

Anders Asklund, ansvarig för Händiga händer
Tel:076-130 23 80

Lisa Isaksson, ansvarig för Gröna fingrar
Tel: 073-652 48 08

Fakturaadress och Postadress

Krokborns vänner
c/o
Anne-Christine Nordqvist
Hagvägen 8A
71233 Hällefors